שר הביטחון אביגדור ליברמן נפגש עם שרי ההגנה של יוון וקפריסיןהלנת שכרמחשבון הלנת שכרפיצויי הלנת שכרכניסה לפורוםייעוץ משפטימכרז לאיוש משרהעבירות משמעתעובדי מדינהשעות עבודה ומנוחהתקנות שירות… Read More